Ροή ιστολογίων

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Το μεγάλο «ναι»

Κύριε διευθυντά

Ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε απόφαση και έδωσε εντολή να επιστρέψουν όσοι πήραν από το Δημόσιο πάνω από 6.090 ευρώ μηνιαίως καθαρά ((δηλ. περίπου 10.000 ευρώ μεικτά) για μια εξαετία. Εννοείται ότι ο κ. επίτροπος θα έψαξε ενδελεχώς το θέμα και θα τεκμηρίωσε από κάθε άποψη την απόφασή του, ώστε να μην επιδέχεται αμφισβητήσεις και εφέσεις.

Δεν ξέρω ποιος είναι ο αποδέκτης της απόφασης και ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εφαρμογή της, αλλά σίγουρα πολλοί (ίσως πάνω από 1.000) θα έχασαν τον ύπνο τους, δεδομένου ότι θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ ο καθένας τους. Η παράνομη αμοιβή τών άνω των 6.090 ευρώ μηνιαίως είναι μια πρόκληση έναντι των χαμηλοαμειβομένων (κάτω των 1.000 ευρώ μηνιαίως καθαρά) και αυτό απαιτεί την πλήρη και γρήγορη εφαρμογή της παραπάνω απόφασης. Φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι θα αμφισβητήσουν και θα εφεσιβάλουν την απόφαση, αλλά στην πολιτική βούληση βρίσκεται η απόφαση να πει το μεγάλο «ναι» στην πάταξη της διαφθοράς και μηδενική ανοχή στην εκμετάλλευσή της.

Εννοείται ότι δεν αρκεί να βγει μια άλλη απόφαση που να λέει ότι θα εφαρμόσει τη γνωμάτευση του κ. επιτρόπου, αλλά να ανακοινωθεί επίσημα ποιος και πόσα επέστρεψε ώστε να ικανοποιηθεί και η απαίτηση του κόσμου και η προσταγή του να «φέρουν πίσω τα λεφτά» που πήραν παράνομα.

Από την άλλη όμως μεριά, θα πρέπει να ανακοινωθεί ποιος και με ποια τεκμήρια και ποιους νόμους κατέβαλε τις παραπάνω υπεραμοιβές, δεδομένου ότι είναι παλαιός νόμος, που λέει ότι κανένας δεν παίρνει μισθό μεγαλύτερο από του αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας και 2 παιδιά. Ιδού, λοιπόν, κ. πρόεδρε της κυβέρνησης, να δοξασθείτε ως τιμωρός των παρεκτραπέντων και παρανομησάντων. Η μη εφαρμογή σημαίνει ότι οι διακηρύξεις σας για μηδενική ανοχή στην παρανομία είναι ψεύτικη και χωρίς νόημα, απλώς ξεγελάτε τον κόσμο που σας ψηφίζει.

Δρ Αναστασιος Β. Κοβατσης - καθηγητής ΑΠΘ

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_21/03/2010_395026