Ροή ιστολογίων

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Τεράστια ήττα τής Γερμανίας. Τήν Πέμπτη το πρωί μάλλον ανακοινώνεται τό σχέδιο...


...Στήν πραγματικότητα με αυτη την ανακοίνωση σπάει το Μάαστριχτ η συνθήκη με βάση την οποία η Γερμανία αντάλλαξε το μάρκο με το ευρώ...
Τό ευρώ και η ΟΝΕ το οποίο η Γερμανια είχε μετατρέψει σέ κλουβί για τις άλλες χώρες τις οποίες και απομυζούσε (με την ανταγωνιστικότητά της βέβαια) και δημιουργούσε δικά της πλεονάσματα απο τα ελλείματα τών υπολοίπων...

Χρειάστηκε να συνωμοτήσει όλος ο πλανήτης γιά να πετύχει μιά μικρή αλλά κατά βάθος τεράστια ήττα τής Γερμανίας...
Γερμανία η οποία είχε παραπάρει αέρα ....
Ηταν μιά ήττα προδιαγεγραμμένη...
Η Γερμανία χωρίς συμμάχους και χωρίς όπλα δέν είχε πολλές επιλογές...
Κάποιοι λένε ότι η απόφαση είχε παρθεί πολύ νωρίτερα απο σήμερα αλλά έλειπαν μόνο οι λεπτομέρειες...

Λεπτομέρειες πού εξάλλου λείπουν και τώρα και οι οποίες μάλλον θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί πρίν ξεκινήσει η σύνοδος...
Στήν πραγματικότητα με αυτη την ανακοίνωση σπάει το Μάαστριχτ η συνθήκη με βάση την οποία η Γερμανία αντάλλαξε το μάρκο με το ευρώ...
Τό ευρώ και η ΟΝΕ το οποίο η Γερμανια είχε μετατρέψει σέ κλουβί για τις άλλες χώρες τις οποίες και απομυζούσε (με την ανταγωνιστικότητά της βέβαια) και δημιουργούσε πλεονάσματα απο τα ελλείματα τών υπολοίπων...

La France accepte l'idée d'une intervention du FMI, mais l'Allemagne demande de nouvelles concessions.


Εάν αυτό συνεχιζοταν σέ λίγο θα κυριαρχούσε στήν Ευρώπη και λίγο αργότερα στόν κόσμο...
Η Γερμανία μιά ζωή ήταν υπερόπτης...
Τώρα θα βρεθεί αυτή μέσα στό κλουβί τής ΟΝΕ με τις συνθήκες αλλαγμένες...
Θά πρέπει να δείξει αλληλεγγύη...
Ενα πράμα μόνο δέν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα και μάλλον δέν θα το μάθουμε παρά πολλά χρόνια αργότερα...
Εμείς τουλάχιστον μόνο αυτό δέν γνωρίζουμε....
Ποιός το οργάνωσε όλο αυτό...

Οι Αμερικανοί είναι η πιθανότερη απάντηση...
Αυτό είναι το πιό πιθανό....
Υπάρχει βέβαια και μιά άλλη λεπτομέρεια...
Η Ελλάδα απο όλη αυτή την πλανητική συνωμοσία θα κερδίσει κάτι?
Κάτι μάς λέει ότι σύντομα θα ξέρουμε...
Λογικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες (μέχρι τις αρχές τού καλοκαιριού) η χώρα θα μετρήσει κέρδη και ζημιές...
Διότι στό τέλος της ημέρας μόνο αυτό πραγματικά μετράει...
Τα κέρδη και οι ζημιές πού κάθε χώρα αποκόμισε για τον εαυτό της...

http://jimmy278.blogspot.com/2010/03/blog-post_2595.html