Ροή ιστολογίων

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Ο Όρκος της Φιλικής Εταιρείας


΄…Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις Σε, ω Ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς.
Ορκίζομαι εις τα πολυχρόνους βασάνους σου.
Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα σου.
Εις τα ίδια μου δάκρυα χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν και εις την μέλλουσα ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνουμαι εις Σε’

Αναρτήθηκε στις artencity
http://allenaki.wordpress.com/2010/03/24/filiki-oath-flag/