Ροή ιστολογίων

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Πρόγραμμα Στασιμότητας και Απραξίας !!


Πότε επιτέλους θα ξυπνήσει απ το λήθαργο και την απραξία η Ελληνική κυβέρνηση;
Πότε θα ανακοινωθούν μέτρα, θα ολοκληρωθεί η φορολογική πολιτική, προταθούν μέτρα ανταγωνισμού-αναπτυξιακής πολιτικής;; Πότε θα γίνουν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις;;
Πότε θα αρχίσει να υλοποιείται το περίφημο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) του 2010, που κατατέθηκε 10 Ιαν.10;;

Επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε θεωρητικά, θα σας δώσουμε στοιχεία και αριθμούς για να έχετε πλήρη εικόνα και να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος.
To ΠΣΑ και συγκεκριμένα το Παράρτημα Δ’ περιέχει τα χρονοδιάγραμματα και την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.
Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα καλύπτει τους εξής τομείς:
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας των εθνικών λογαριασμών, των δημοσιονομικών στοιχείων και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού.
  • Φορολογική πολιτική
  • Φορολογική Διοίκηση
  • Ανταγωνισμός και Ανάπτυξη
  • Άλλες μεταρρυθμίσεις/παρεμβάσεις

Για να δούμε πιο αναλυτικά τι έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε ανά τομέα τα μέτρα που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί

Στον πιο κάτω πίνακα βλέπετε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων ανά τομέα.


Δείτε τώρα το ποσοστό υλοποίησης των μέτρων 1ου τριμήνου, το οποίο βαδίζει προς το τέλος του.
Στον πίνακα γίνεται μια αποτύπωση των προγραμματισθέντων συνολικά μέτρων για το 1ο τρίμηνο του 2010 και αυτών που έχουν εκτελεσθεί.


Όπως προκύπτει από τους πιο πάνω πίνακες, η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μόνο 4 από τα 25 μέτρα, που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2010.
Δηλαδή ποσοστό 16 % !!!!

Το συμπέρασμα βασισμένο στα πιο πάνω στοιχεία, είναι ότι πέρασαν 5, 5 μήνες σε ταξιδάκια και συνεντεύξεις, μην έχοντας κάνει τίποτα Κοι της κυβέρνησης.

Πάντως το ΠΣΑ, να το αλλάξετε και να το ονομάσετε Πρόγραμμα Στασιμότητας και Απραξίας .....

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/03/blog-post_2070.html