Ροή ιστολογίων

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Μέρκελ : 3 όροι για την «διάσωση» της Ελλάδας

Η Γερμανία έθεσε τρεις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για οποιoδήποτε πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς και τη δέσμευση από τους Ευρωπαίους εταίρους της στην Ένωση για την θέσπιση νέων αυστηρών κανόνων για τον έλεγχο του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων στη ζώνη του ευρώ.

Ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι στο Βερολίνο δεν θα υπάρξει συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα για ένα συγκεκριμένο πακέτο διάσωσης για το ελληνικο χρέος.

Αν υπάρξει συμφωνία για ένα «μηχανισμό» για την παροχή αυτής της βοήθειας, είπε, θα μπορούσε να ενεργοποιείται μόνο όταν η Ελλάδα είχε εξαντλήσει την ικανότητά της να αντλήσει κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, το ΔΝΤ να έχει συμφωνήσει να προβεί σε «ουσιαστική συμβολή» σε ένα πακέτο διάσωσης και τα μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν να διαπραγματευθούν νέους κανόνες για την πρόληψη τυχόν επανάληψης μιας τέτοιας πιστωτικής κρίσης.

Η γερμανική θέση αποκαλύφθηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη μηχανική ενός πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή.

http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/--3----lr---2010032321382/