Ροή ιστολογίων

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου σε συνέντευξη στο Tagesspiegel δηλώνει " Η Ελλάδα πρέπει να βγει απο το Ευρώ "

O καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου κ.Ντίρκ Μάγερ σε συνέντευξη του στο Tagesspiegel του Βερολίνου επισημαίνει πως η Ελλάδα πρέπει να βγει απο το Ευρώ.

Συγκεκριμένα λέει ότι απο το 1981 που έγινε μέλος της Ευρωπαικής Κοινότητας, η Ελλάδα "εισέπραξε" πάνω απο 100 ΔΙΣ Ευρωπαικών Κονδυλίων....Σας παραθέτουμε το άρθρο της Tagesspiegel με μετάφραση google translator , για τα όποια συντακτικά λάθη ευθύνεται αποκλειστικά ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός μεταφραστής
____________________________________________________

Η Ελλάδα είναι έξω από τη ζώνη του ευρώ"
Dirk Meyer είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Bundeswehr στο Αμβούργο.

Η τύχη της στην Ελλάδα η νομισματική ένωση θα είναι δαπανηρή, για όλους τους εμπλεκόμενους », προειδοποιεί.

Αν και η στήριξη της πολιτικής και την απόσυρση του από την Ελλάδα του ευρώ αποκλείονται κατηγορηματικά, αυτή η στρατηγική είναι όλο και πιο πιθανό. Πρώτον, η Ελλάδα προσχώρησε στην ΕΕ κάθε χρόνο, με 1981 περίπου καθαρά ένα τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, που λαμβάνεται ως στήριξη, σε σύνολο περίπου 100 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η χώρα αποτυγχάνει ευρώ από την εισαγωγή του το 2001, σε μόνιμη βάση κατά τους κανόνες της σταθερότητας.Σύμφωνα με την ηθική κατηγορίες, η αναφορά στην κοινοτική αλληλεγγύη είναι εντελώς ακατάλληλο και προσέφερε μια παραίτηση.

Δεύτερον: Ποιο είναι το κόστος της Ελλάδα είχε μια πτώχευση;

Αγοράστε αυτό θα μετέτρεπε τις κεφαλαιαγορές. Σε μια αλυσιδωτή αντίδραση θα αυξήσει τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας για τα ήδη προβληματική μέλη ευρώ.

Η εκτίναξη στα διψήφια επιτόκια δεν πρέπει να καθορίζει μόνο το φαύλο κύκλο των υψηλών επιτοκίων, η άνοδος των επιβαρύνσεων του προϋπολογισμού και Bonitätsherabstufungen σε κίνηση, αλλά θα καταστήσει την οικονομική ανάκαμψη αδύνατη. Κοινωνική εκρηκτικά, τα οποία στην Ελλάδα είναι ήδη ορατά, θα καλύπτει όλες τις χώρες της Μεσογείου.

Τα αποτελέσματα των διαλύτη χώρες παρουσιάζουν μειωμένη δάνεια ως πιστωτής. Αλλά γερμανικές τράπεζες έχουν απαιτήσεις έναντι των πέντε χωρών Piigs - Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία - της τάξης των 550 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενισχύσεις αυτές σε περίπτωση αφερεγγυότητας του στην Ελλάδα είναι απαραίτητο, αν μη τι άλλο από το δικό της συμφέρον. Ωστόσο, θα υπάρξουν συνέπειες μάθηση. Νομισματική ένωση verkäme μόνιμη προσκόλληση σε μεταβίβαση προσανατολισμένη κοινότητα.Βοήθεια είναι απαραίτητη η σύνδεση με μια έξοδο από τη ζώνη του ευρώ.

Τρίτον: Στην νομική βοήθεια, τόσο φαίνεται σαν μια αποχώρηση ενός μέλους να είναι δύσκολη. Ωστόσο, τα μέλη της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν πρόσβαση σε βοήθεια του δανείου, τη νομισματική βοήθεια και τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Μόνο μια αναχώρηση άνοιξε τους συμβατικούς όρους που υποστηρίζει έτσι. Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει την απόσυρση από την ΕΕ και θα μπορούσε να είναι για μια δεύτερη για τη νομική επανείσοδο.

Έτσι ώστε η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει το ειδικό καθεστώς εκτός της νομισματικής ένωσης παρόμοια με τη Βρετανία ή τη Δανία πρόσφατα αναβίωσε.Ομοίως, η είσοδος στην Ελλάδα με πλαστά αριθμοί θα μπορούσε να σχετίζεται με μια συνεχιζόμενη αδυναμία να πληρούν τα κριτήρια σταθερότητας και την αποκατάσταση των παλαιών κρατικών.

Αντιμέτωποι με την απειλή της αναταραχής στο εσωτερικό της ΕΕ θα bail-out-και-στρατηγικής εξόδου φαίνεται να είναι κατάλληλη. Η εισαγωγή της νέας Κεντρικής Τράπεζας της ελληνικής δραχμής, άνοιξε μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική με τη δυνατότητα της υποτίμησης. Έτσι θα υπάρχει μια ευκαιρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.Αλλά την ίδια στιγμή θα ήταν δύσκολο να λειτουργήσει το Ευρω-υπάρχον χρέος. Σχετικά με την ανάγκη για αυστηρές μεταρρυθμίσεις περνάει έτσι δεν τρόπο.

Σε περίπτωση που οι άλλες χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο αποτελούν το μέσο για να υπαναχωρήσει και από τη ζώνη του ευρώ, θα μπορούσαν να αποτελούν από κοινού ένα Μεσογείου νομισματική ένωση. Το κέρδος θα είναι αδιαίρετη: οι δύο τομείς νόμισμα θα περιλαμβάνει κάθε δομή παρόμοια μέλη, έτσι ώστε ανισορροπίες είχαν λιγότερες πιθανότητες. Επιπλέον, η διαδικασία ολοκλήρωσης και το ευρώ δεν θα υποστεί βλάβη, αλλά μακροπρόθεσμα μειώνεται σε μια πολλά υποσχόμενη πορεία.

Ο συγγραφέας είναι καθηγητής της οικονομικής πολιτικής της Bundeswehr στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

(Δημοσιεύθηκε στην έντυπη Tagesspiegel της 15.03.2010)
________________________________________________________

Δείτε εδώ το δημοσίευμα της Tagesspiegel
Το παρόν εστάλη στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ από : Good News

http://tiresias-press.blogspot.com/2010/03/tagesspiegel.html