Ροή ιστολογίων

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Βάλτε φραγμό στις ελληνοποιήσεις φασολιών!

Βαφτίζουν... ελληνικά εισαγόμενα από Πολωνία, Τουρκία και Κίνα και μένουν απούλητα τα περίφημα των Πρεσπών
Θεσμική στήριξη ζητούν από την Πολιτεία οι φασολοπαραγωγοί Πρεσπών, οι οποίοι, ελλείψει των απαιτούμενων κρατικών ελέγχων, βλέπουν το προϊόν τους να μένει ανοχύρωτο απέναντι σε αθρόες εισαγωγές, που βλάπτουν τη φήμη του εξαιτίας των ελληνοποιήσεων.
Σήμερα, η συνολική κατανάλωση φασολιού στην Ελλάδα ανέρχεται στους 32.000 τόνους, ενώ η συνολική παραγωγή αγγίζει μόλις τους 7.000 τόνους. Τα αδιάθετα φασόλια στις Πρέσπες αυτήν τη στιγμή υπερβαίνουν τους 2.000 τόνους, γεγονός που αποδεικνύει όχι μόνο την παράνομη ελληνοποίηση του προϊόντος αλλά και το «βάπτισμά» τους ως φασόλια Πρεσπών.
Οι φασολοπαραγωγοί Πρεσπών λοιπόν ζητούν για την απορρόφηση αυτών των ποσοτήτων την τήρηση της Υπουργικής Απόφασης του 1993 για την προμήθεια του Ελληνικού Στρατού, των νοσοκομείων και των λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου από ελληνικούς συνεταιρισμούς παραγωγής και προμήθειας φασολιού.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «Ο Πελεκάνος» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης του πλέον ονομαστού προϊόντος της περιοχής των Πρεσπών: των φασολιών.
Για τον σκοπό αυτόν ο συνεταιρισμός έχει επενδύσει συνολικά έως σήμερα 4 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος από τα οποία διατέθηκε για την ίδρυση μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης και αποθήκευσης οσπρίων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ο Πελεκάνος», παράλληλα με τον παραδοσιακό τρόπο που ακολουθεί στην καλλιέργεια του φασολιού, έχει καθιερώσει ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του AGRO 2-1 και AGRO 2-2. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα του έχουν χαρακτηριστεί «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης», γεγονός που πιστοποιεί την απαράμιλλη ποιότητά τους. Επιπλέον, έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο Σύστημα Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000, καθώς και ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το ΦΕΚ 1219/04.10.2000 και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.
Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ο Πελεκάνος» ζητάνε από την ελληνική κυβέρνηση, όπως οι ίδιοι εφαρμόζουν και συμμορφώνονται με τις ποιοτικές προδιαγραφές που τους επιβάλλει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο να ισχύει και για τα προϊόντα που εισάγονται από Πολωνία, Τουρκία και Κίνα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους πριν από την εισαγωγή τους στην Ελλάδα.
Οι φασολοπαραγωγοί ζητούν επιπλέον τη χαρτογράφηση των οσπρίων που καλλιεργούνται σε ελληνικές περιοχές, την αναγραφή στις συσκευασίες της χώρας προέλευσης και το «φρενάρισμα» στη χύμα πώληση φασολιών στις λαϊκές αγορές. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να κλείνει τα μάτια στη μη τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους και να πληρώνει τεράστια πρόστιμα.
Ο ΑΣ «Πελεκάνος» έχει ήδη προβεί, σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία, στον έλεγχο 38 ελληνικών εταιρειών που ισχυρίζονται ότι διοχετεύουν στην αγορά ελληνικό φασόλι.
Από τους ελέγχους έχει διαπιστωθεί ότι μόνο ΔΥΟ εταιρείες πωλούσαν πραγματικά ελληνικά φασόλια και οι υπόλοιπες 36 είχαν ελληνοποιήσει φασόλια που εισήχθησαν από το εξωτερικό.
Είναι πλέον απαραίτητη η παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης και η λήψη άμεσων μέτρων για την επιβίωση του έλληνα φασολοπαραγωγού, με την προστασία του ελληνικού φασολιού στην ελληνική αγορά.
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=51234&colid=&catid=33&dt=2010-02-28%200:0:0